Šílené vaulty z Fallout série - část první

Autor: Alžběta Trojanová

Vaulty - tyhle podzemní kryty měly oficiálně sloužit jako ochrana při nukleární pohromě pro tisícovku lidí, místo toho se ale jednalo o skrytý vládní program, který podrobil jeho obyvatele nejrůznějším pokusům. Každý Vault byl vždycky trochu jiný a život v něm probíhal jinak. Pojďte se tak mrknout na ty, jejichž příběhy známe.

Šílené vaulty z Fallout série - část první

Vaulty byly ve své době technickým zázrakem - vystavěné v 60. letech 21. století měli poskytnout každý ochranu až pro 1000 lidí po dobu 900 let. S vlastní zásobou vody, potravin a elektřiny se obyvatelé vaultů (tzv. dwelleři) měli dožít odhadem přes devadesát let - zkrátka ideální místo pro ochranu vaší rodiny. Alespoň podobné věci se mohli dočíst obyvatelé světa Fallout. V říjnu roku 2077 ale nastal nukleární holokaust - většina obyvatel si myslela, že jen o další cvičení, takže se do Vaultů nedostali všichni. První vault byl pak otevřen až po 20. letech.

Co se tedy v těchto podzemních krytech dělo? Začneme hezky popořadě.

Los Angeles Vault

vaults

Tenhle Vault původně sloužil jako ukázkový prototyp výrobce Vault-Tecu. To ovšem nijak nebránilo tomu, že když udeřil atomový útok v 77, schovali se tu někteří dwelleři. Celému vaultu vládnul tzv. Master - zmutovaný mozek, který se připekl dohromady k několika elektronickým zařízením.

Vault 0

vaults

Tady byli umístěni všichni géniové. Ti byli v kryofázi a měli se rozmrazit, jakmile radioaktivní nebezpečí pomine, jenže z důvodu šetření nakonec 63% obyvatel buď zemřelo, nebo mělo těžké poškození mozku.

Vault 3

vaults

Vault 3 měl být otevřen po 20 letech, ale na přání jeho obyvatel se otevření prodloužilo. Protože nakonec došlo k poškození krytu, museli jeho obyvatelé přeci jen vylézt. Ke vší smůle ale potkali nájezdníky, kteří všechny obyvatele povraždili.

Vault 8

vaults

Kontrolní Vault neobsahoval žádné šílené experimenty. Taková výhodná startovní pozice vedla k tomu, že se z něj nakonec stalo tzv. Vault City - jedno z nejlépe technologicky vybavených míst ve světě Fallout. Problém byl ovšem s jeho obyvateli - arogantní, bigotní, nesnášenliví, kteří si své občanství drželi zuby nehty.

Vault 11

vaults

Ve Vaultu číslo 11 probíhal zvlášť zákeřný sociální experiment. Jeho obyvatelé museli každý rok obětovat jednoho ze svých řad, jinak počítač hrozil, že odpojí veškeré životní funkce. Ve skutečnosti byl ovšem nastavený tak, že pokud by odmítli, otevřel by dveře.  V době, kdy se obyvatelé rozhodli nikoho neobětovat, zbylo v celém vaultu už jen 5 dwellerů.

Vault 12

vaults

V zájmu zkoumání vlivů radiace na člověka byly dveře vaultu 12 navržené tak, aby se správně nedovřely. To vedlo k masivnímu ozáření všech obyvatel, kteří se díky tomu změnili v tzv. ghouly. Z Vaultu 12 se tak postupně stalo Necropolis - městečko obývané ghouly.

Vault 13

vaults

Vault 13 byl také kontrolní. Žádný speciální experiment tady neprobíhal - tedy až na jeden. Dveře do Vaultu se měly otevřít až po 200 letech, čímž se chtělo zkoumat, jaké účinky bude mít na jeho obyvatele tak dlouhá izolace. Díky poruše vodního chipu ale museli jeho obyvatelé nakonec otevřít kryt dřív.

Vault 15

vaults

Vault 15 byl obydlený pouze těmi, kteří měli nejrůznější radikální názory - plán byl otevřít vault po 50 letech a přesvědčit se, že taková společnost selhala. Vault byl nakonec otevřený v roce 2121, kdy byl zcela přelidněný. Z jeho obyvatel pak vznikla řada vůdců nájezdnických band, jako třeba Jackals nebo Vipers).

Vault 19

vaults

Tenhle vault měl za cíl studovat paranoiu. Jeho obyvatelé tak byli vybíráni především z řad lidí, kteří měli k téhle poruše našlápnuto. Všechno pak bylo umocněno tím, že vault byl rozdělený na dva tábory - modrý a červený, přičemž každý měl svého Dohlížitele (zaměstnance Valt-Tecu, který se měl o vault starat). Paranoia mezi jednotlivými tábory byla tvořená různými podprahovými zprávami - obě skupiny se tak vzájemně obviňovali z nejrůznějších problémů. Jak to dopadlo s obyvateli není jasné, spekuluje se o občanské válce.    

Tak - a to je z našeho prvního dílu všechno. Příště se podíváme například na vaulty, kde bylo naschvál ubytováno na 2000 dwellerů, což bylo značně přes limit, nebo se mrkneme na vault, kam byli zařazeni obyvatelé pouze mladší patnácti let! Bude to stát za to!